INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów


Administrator danych: Social Eye Łukasz Elszkowski z siedzibą w ul. płk. Kazimierza Pruszkowskiego 11, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882130551, REGON: 221191115, kontakt@socialeye.pl

 

Cele przetwarzania:
• Przedstawienie oferty marketingowej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
• Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta

 

Podstawy prawne przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zapomnienia.

 

Okres przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od daty ich pozyskania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty marketingowej lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

+48 606 366 318

kontakt@socialeye.pl

Kontakt: